MEDITACIÓ ZEN

MEDITACIÓ ZEN

Una eina important; per conèixer-te, per aprendre a viure més en el present i desenvolupar emocions positives. Aprenem a no reaccionar habitualment a la nostra experiència, sinó a respondre de forma creativa i amb consciència.

ZEN
La paraula Zen significa meditació. Va ser ensenyat per Buda en l’Índia, posteriorment introduït a Xina per *Bodhidharma al segle VI i implantat a Japó per *Dogen al segle XIII. Diferents mestres ho han ensenyat en occident des del segle XX.

La pràctica del zen és sense dogmes ni credos. Està obert a la dimensió universal de la nostra existència. La seva experiència ajuda a trobar un significat més profund a la vida i una base per als valors morals que guien la nostra acció.

El Zen és actual. Anterior a la religió i la seva essència. És una actitud davant la vida: realista, intensa, directa, desenganxada del fals ego, sense il·lusions. És aprendre a viure aquí i ara.

El Zen és un camí, una experiència personal, intransmissible, no intel·lectual, no verbal, ancorada en el cos. No pot ser apresa ni compresa en els llibres ni per l’experiència d’un altre. Permet a cada persona retrobar la seva naturalesa original i profunda, que sempre va estar allí. Pot practicar-ho qualsevol persona.

En el Zen no busquem gens. És sense metes.

ZANSHIN: L’Esperit del gest

Estar en plena presència en tots els gestos en tots els moments de la nostra vida, teixeix aquest llaç entre la vida quotidiana i la via espiritual. Ens porta a viure cada moment de la nostra existència com un moment de despertar, de pràctica de la Via, integrant la pràctica diària de la meditació asseguda i la vida quotidiana. Menjar, dormir, treballar, caminar pel carrer, relacionar-se, tenir una qualitat d’atenció a tot això, habitar i acceptar la realitat present tal com és, és la pràctica espiritual de la nostra vida. Llavors sorgeix el goig, l’alegria tranquil·la, l’alegria senzilla d’estar just aquí, en harmonia amb cada instant.

ZAZEN

L’essència del Zen és la pràctica de Zazen, la meditació asseguda que practiquem en El Centri.

Zazen és educar el nostre esperit a través del nostre cos. Existeixen tres pilars per a la pràctica correcta de *zazen: Postura, Respiració i Actitud de la ment.

La persona se senti en la postura justa amb l’esquena dreta, el clatell estirat i el mentó recollit. La respiració és tranquil·la. Concentrant-se en l’espiració, llarga i profunda, i sobre els punts importants de la postura.

Es deixa que els pensaments i les emocions passin sense alimentar-los ni reprimir-los. Aquesta actitud de deixar anar ens porta ràpidament la pau de la ment i la llibertat interior. Sense buscar gens en particular, experimentes una nova consciència.

En cada sessió de Meditació Zen practiquem

Zazen
Kin-*hin (meditació caminant)
Cerimònia: cant de sutras i zanshin

INFLUENCIA DE ZAZEN

Amb la pràctica regular de Zazen s’aprofundeix en la comprensió de la pròpia vida. Porta força, pau i llibertat.

Estem totalment presents en l’instant, en la plenitud de l’aquí i ara. La nostra ment roman tranquil·la, sense complicacions, sense càlculs, sense ansietat ni pors.

L’egoisme disminueix i podem seguir d’una forma més natural el flux de l’ordre còsmic, en harmonia amb la nostra veritable naturalesa.

La nostra relació amb els altres és més fàcil, més transparent. Desenvolupa la nostra capacitat d’empatia i bondat cap a tots els éssers. La compassió es manifesta i la saviesa apareix.

Estimula la intuïció i la creativitat.

Podem anar a allò que és essencial i la vida es torna simple. Zazen és la forma adulta de la nostra vida.

La postura corporal, la motricitat, la flexibilitat milloren. Desapareixen tensions innecessàries, Retorna al cos i la ment a la seva condició natural. Major integració emocional.

Encara que la salut corporal i la relaxació mental són conseqüències de la pràctica, no és la pràctica en si mateixa.

Zazen realitza el despertar a la unitat: del cos i l’esperit, de nosaltres amb la nostra naturalesa veritable, de nosaltres amb el cosmos infinit del que formem part.

GRUP DE ZAZEN DE LA GARRIGA

El Grup de Zazen de la Garriga és un petit grup de caràcter laic, sense adscripció formal a cap escola ni a cap llinatge particular, sent la seva única finalitat la pràctica de Zazen.

El grup està basat en el desig de seguir aquesta pràctica i compartir-la amb aquells que ho desitgin, sent responsabilitat de cada practicant realitzar l’esforç necessari per aprofundir en la mateixa i per desplegar-la en la seva pròpia vida.

La pràctica és abordada de forma molt simple, sense vestimentes especials, recomanant-se tan sol l’ús d’una roba que permeti asseure’s còmodament en el zafu (coixí rodó de meditació) o en una banqueta de meditació.

Accessible a qualsevol, aquesta pràctica requereix no obstant això un cert grau de compromís i constància per part de qui desitgi realitzar-la, sent recomanable que, a més de les sessions de meditació col·lectiva setmanals, es practiqui de forma individual i quotidiana.

Horari Setmanal

Dissabtes – 9 a 10’15 h

La porta es tanca uns minuts abans de l’hora de Zazen, es prega rigorosa puntualitat.

Altres activitats

Iniciació a la pràctica de Zazen.

Indicada pels que comencen amb la pràctica de Zazen:

Últim dissabte de cada mes, excepte festius, de 8’30 a 10’15 h.

(Gratuïta. Cal inscriure’s prèviament).

Jornada de zazen: Pràctica intensiva i periòdica d’un dia