EDUCACIÓ PER AL MOVIMENT

Educació pel Moviment

La consciència del cos en moviment i els seus beneficis per a la vida

El taller d’Educació pel Moviment (també coneguda com a Educació Somàtica, Teràpia de Moviment o Educació Neuromuscular) és un enfocament ment-cos per millorar la funció del cos humà i el benestar mitjançant el moviment i la consciència corporal. El seu aprenentatge està basat en l’experiència directa del cos des de dins. La paraula soma ve del grec i significa “cos viu”.

Part de la premissa que l’ésser humà té un potencial de moviment eficient i harmoniós que s’expressa quan una acció es fa fàcil i sense esforç, aquesta disponibilitat no es deu a cap atribut físic ni a la possessió de certes habilitats, sinó a un coneixement conscient d’un mateix.

Per poder entendre aquesta possibilitat i els problemes que interfereixen en ell, és essencial veure el cos dinàmica i integralment i apreciar la importància de l’experiència de qui es mou. S’investiga, observa i explora el cos vivent, prestant atenció a les sensacions, sentiments i experiències que es desperten durant el moviment.

L’Educació pel Moviment és un camp molt ampli que reuneix mètodes orientats cap a l’aprenentatge de la consciència del cos des de la perspectiva de l’experiència personal. En ElCentre- Justino Portillo integrem pràctiques de diversos mètodes somàtics: Mètode Feldenkrais de Moshe Feldenkrais, somàtica Hanna de Thomas Hanna, Eutonía de Gerda Alexander, Consciència Sensorial de Charlotte Selver, Tècnica Alexander de Mathias Alexander, Ideokinesis de Mabel Elsworth Todd, Antigimnàstica, de Therese Bertherat; Body Mind Centering de Bonnie Bainbridge Cohen, Sistema Conscient per la Tècnica del Moviment de Fedora Aberastury …
Com és una sessió o classe d’Educació pel Moviment?

Les sessions o classes d’Educació pel Moviment són molt diferents a l’exercici tradicional, no es basen en l’estirament ni en la força muscular ni en l’activitat aeròbica. Consisteixen de moviments que ajuden a establir patrons saludables a nivell neuromuscular per millorar la teva vida.

S’enfoquen en l’experiència del cos des de dins. No es copien ni es imiten els moviments que fa l’educador. Els participants són guiats per descobrir en el seu cos moviments autèntics que ajuden a restaurar l’harmonia.

Per mitjà de:

 • respiració
 • visualització
 • anatomia vivencial
 • Dansa improvisació i Moviments espontanis
 • Seqüències de moviments per a la reeducació neuromuscular
 • Moviments i tacte per la postura corporal
 • Moviments i tacte per alliberar bloquejos energètics
 • Autoinstruccions verbals
 • Reflexió i Diàleg

L’Educació pel Moviment té uns principis bàsics

S’escolta al cos des de dins prestant atenció a les sensacions i sentiments que es desperten en el cos durant el moviment.

Tant a nivell objectiu com a nivell subjectiu: els òrgans interns i els ritmes biològics (com ara la respiració i el flux de la sang) reben la mateixa atenció que el moviment que s’expressa externament en l’espai. Les sensacions físiques són tan importants com els sentiments, memòries i metàfores que sorgeixen durant el moviment.

Cada classe és diferent: es prevé l’automatisme en els moviments i per tant la dispersió mental, l’estar absent d’un mateix

S’emfatitza el ritme lent i la relaxació. Se subratlla el ritme pausat i sense esforç innecessari que ajuda a enfocar l’atenció i deixar de fer el que solem fer per un moment, el que en últim terme permet la automillora

Se li presta atenció a la respiració i a altres ritmes biològics. Es realitzen exercicis d’anatomia vivencial mitjançant la visualització. El temps i el ritme en una classe tendeixen a ser lent, especialment al principi d’una sessió. La idea és ajudar al cos a reduir el ritme accelerat de la vida quotidiana, i començar a escoltar la realitat interna del cos.

Es presta atenció a tots els sentits. No solament es presta atenció als cinc sentits tradicionals. També se li presta molta atenció a la interocepción i als sentits del moviment, com ara la propiocepció, i els seus sentits cenestésicos, vestibulars i viscerals.
S’accentua l’equilibri. Es promou l’exploració i que cadascú segueixi el seu propi ritme

En una classe d’Educació pel Moviment sempre hi ha espai per a l’activitat i la quietud, l’acció i el descans. Es reflexiona sobre l’experiència viscuda en el moment present.

S’usa una pedagogia enginyosa i creativa. S’utilitza la imaginació, guies sensorials, la percepció directa, símils i metàfores com a recursos per a l’aprenentatge. Sense model a imitar: s’evita així la por a equivocar-se i els judicis sobre l’execució correcta dels moviments


Resultats

L’Educació pel Moviment ajuda a integrar el cos i la ment

Mitjançant l’aprenentatge de les diferents tècniques i mètodes somàtics s’aconsegueixen els següents resultats:

 • Millorar la coordinació i la flexibilitat. Restaura la capacitat de moviment en totes les parts del cos en fer-ho més simple, fluid i fàcil.
 • Millorar la postura i la respiració.
 • Estova la tensió que s’acumula al coll i espatlles. Alleuja el mal d’esquena
 • Alleuja dolors a les extremitats i articulacions
 • Ajuda a curar traumes en el sistema neuromuscular. Accelera el procés de recuperació després d’una malaltia o cirurgia.
 • Redueix i equilibra el to muscular predominant.
 • Millora la circulació de la sang i el flux del sistema limfàtic.
 • Millora l’habilitat per a l’orientació espacial.
 • Equilibra les funcions dels hemisferis cerebrals.
 • Augmenta la consciència sensorial.
 • Afavorir el desenvolupament d’una metacognició motriu.
 • Tornar més fàcil qualsevol aprenentatge, ja sigui motriu o intel·lectual.
 • Desenvolupar l’autoestima.
 • Augmenta el nivell de vitalitat.
 • Augmenta la capacitat expressiva.
 • Reduir la fatiga i l’estrès. Relaxa i calma el sistema nerviós.
 • Ajuda a que visquis en harmonia amb els ritmes biològics del teu cos.
 • Desenvolupar la llibertat i l’autonomia en permetre a la persona actuar per elecció en comptes de reaccionar per hàbit.
 • Un profund coneixement de si mateix.

El que es busca en l’Educació pel Moviment és reeducar al sistema neuromuscular del cos per millorar la salut i el benestar tant a nivell físic com a nivell emocional, integrar el cos, la ment i l’esperit per millorar l’equilibri, la postura, facilitar i millorar el moviment així com alleujar el dolor i per realçar el potencial personal i restaurar en cada persona la seva dignitat humana.

Per a qui és aquest mètode?

Per a qualsevol persona interessada en el moviment i l’autocura

Per a persones que passen molt de temps assegut o molt de temps de peu, que realitzen moviments molt repetitius o que manegen pes, amb alts nivells d’estrès o en càrrecs de responsabilitat, per persones l’activitat diària o professió comporti moviments d’un rang molt sofisticat i de precisió: Músics, actors, ballarins, esportistes, cantants, cirurgians, dentistes …

La consciència somàtica és una actitud d’escolta cap a un mateix, d’atenció activa. La consciència somàtica és adonar-se del que es fa, es pensa i se sent.
horari:

dimarts de 19’15 a 20’15 h.